پایان نامه های ارشد

تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین-دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین تکه هایی از این پایان نامه : ناهم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع تکه هایی از این پایان نامه : اهداف پژوهش شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه برق بهینه‌سازی اجتماع ذرات

عنوان کامل پایان نامه : بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM- تکه هایی از این پایان نامه : تحلیل مولفه اصلی (PCA) در روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، ادامه مطلب…

By 92, ago