پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد رشته برق ساختار کنترل سلسله مراتبی در خودرو های هایبرید برقی و مدلسازی آن

عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی تکه هایی از این پایان نامه : محاسبه انرژی سوخت موثرمصرفی در نتیجه تبدیل انرژی الکترومکانیکی استراتژی کنترلی تطبیقی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق درباره:طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه : دانلود از سایت منبع 1-1) استراتژی های کنترلی بر پایه قوانین تجربی بسیاری از استراتژیهای کنترلی عملکردی برپایه مشاهدات و قوانین تجربی می باشد. در این راستا استراتژی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

ضرورت بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتورهای توزیع :پایان نامه ارشد برق

تکه هایی از این پایان نامه : تعین بازه های زمانی شارژ برای خودروهای الکتریکی تا این مرحله پروفایل 24 ساعته بار الکتریکی ترانسفورماتور تحت مطالعه برای فصول مختلف سال در روز کاری و روز ادامه مطلب…

By 92, ago