تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مهاجرت فاخته‌ها

پس از بزرگ شدن فاخته‌ها مدتی در آن محیط زندگی می‌کنند ودر زمان تخم‌گذاری به  habitatهای بهتر که در آنجا شانس زنده ماندن بیشتر می باشد، مهاجرت می‌کنند. پس از تشکیل گروه‌های فاخته در نواحی گوناگون زیست کلی (فضای جستجوی مساله) گروه دارای بهترین جایگاه به عنوان نقطه هدف برای سایر فاخته‌ها جهت مهاجرت انتخاب می گردد.

هنگامی که فاخته‌های بالغ در دور افتاده ترین مناطق محیط زیست زندگی می‌کنند، تشخیص اینکه هر فاخته به کدام گروه تعلق دارد کار سختی می باشد. برای حل این مشکل،‌گروه‌بندی فاخته‌ها توسط روش کلاس بندی k-means انجام می گردد (یک k بین 3 تا 5 معمولا کفایت می کند). حال که گروه‌های فاخته تشکیل شدند سود میانگین گروه محاسبه می گردد تا بهینگی نسبی محل زیست آن گروه به دست آید سپس گروهی که دارای سود (بهینگی) باشد به عنوان گروه هدف انتخاب و در آن گروه  جایگاه بهترین فاخته را به دست آورده می گردد و همه‌ گروه‌ها به سمت آن فاخته مهاجرت می‌کنند. شکل (3-9)مهاجرت فاخته‌ها را نشان می‌دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word