پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی محدودیت های گردشگران خارجی در ایران

 رفتار گردشگری و محدودیت­های سفر

بسیاری از پژوهش­های انجام شده در مورد عدم تمایل به سفر، به گونه­ای ادامه و یا پیگیری­های همان پژوهش­هایی هستند که در مورد محدودیت­های گردشگران انجام شده­اند. کار[1] (2002) نشان داده می باشد که «گردشگری لذت­طلبی[2]» و «رفتار گردشگری[3]» دو مقوله بسیار نزدیک به هم هستند و امکان مطالعه جداگانه آنها در پژوهش­های مختلف غیرممکن می باشد. تئوری­ها و مفاهیمی که در حوزه گردشگری گسترش یافته­اند، چه در گذشته و چه در زمان حال، برای بهتر درک کردن رفتار گردشگران بهره گیری می­شوند و بالعکس (کار، 2002).

بعضی از پژوهشگران به تأثیر محدودیت­ها در فرآیند تصمیم­گیری تصریح می­کنند که ممکن می باشد آن را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهشگران «انگیزه[4]» را به عنوان یکی از عواملی معرفی می­کنند که در انتخاب مقصد تأثیر دارد. عوامل دیگری مانند «محدودیت­های ادراک شده» و «محدودیت­های وضعی گردشگران» بایستی مورد توجه بازاریابان مقصد گردشگری قرار گیرد (اویسال، 1996؛ اُه و همکاران، 1995؛ پیو و همکاران، 1989).

یکی از ویژگی­های اصلی فعالیت­های فراغتی، آزادی انتخاب فرد می باشد. اما بایستی توجه داشت که این آزادی انتخاب، چه در گردشگری و چه در تفرج، کاملاً بدون محدودیت نیست. اگرچه انگیزه فردی برای بعضی فعالیت­های تفریحی یا گردشگری گرایش ایجاد می­کند، اما مشارکت واقعی حاصل انتخاب بهترین گزینه­ها یا سازش میان شرایط موجود می باشد. انتخاب توسط تعدادی مانع، شامل توانایی فیزیکی، معقولیت اقتصادی، آگاهی، محدودیت زمانی و اجبارات خانوادگی می­گردد. وجود و شدت این موانع در میان افراد مختلف و گروه­های جمعیت­شناختی و اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت و در مراحل چرخه حیات، متغیر می باشد (هینچ و جکسون، 2000).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش­ها حاکی از آن می باشد که محدودیت­ها، روابط متقابلی دارند و به صورت جمعی بر مشارکت اثرگذارند. پس بایستی با در نظر داشتن آن ارزیابی شوند (بکمن[5]، 1991؛ بکمن و کرامپتون، 1990؛ بکمن و رایت[6]، 1990؛ بلیزی[7]، 1987؛ هندرسون و همکاران، 1988؛ جکسون و دان[8]، 1987؛ مک­گوایر[9]، 1984؛ رایت و گودیل[10] ، 1991).

پس گردشگری و تفریح نیز به تعدادی از موانع واقعی یا ادراک­شده مانند ایمنی و سلامت، امنیت و شرایط مالی حساس می باشد. افراد در انتخاب مکان، زمان، مدت، نوع سفر، فعالیت­ها و هزینه­های گشت و گذار آزادند و هر کدام از این موارد ممکن می باشد توسط فاکتورهای پیش­بینی­نشده یا غیرقابل کنترل تعدیل یا تغییر یابند. بایستی توجه داشت که ادراک فرد از فرصت­های تفرجی موجود به شدت بر روی مشارکت وی تأثیرگذار می باشد (پیگرام و جنکینز[11]، 1999). به هر حال، نباید فراموش نمود که ارائه خدمات بر اساس اصل برآورده کردن نیازها یا کوشش برای تبدیل نیازهای پنهان به نیازهای عیان از طریق ارائه چنین خدماتی بوده می باشد (جکسون و اسکات، 1999). به گونه کلی،  پژوهش­هایی که در زمینه محدودیت­های گردشگری و اوقات فراغت انجام شده­اند، پایه و اساس فهم عمیق و دقیق رفتار گردشگری می باشد (گودیل و ویت، 1989).

[1] Carr

[2] Pleasure Tourism

[3] Tourist Behavior

[4] Motivation

[5] Backman

[6] Backman & Wright

[7] Blazy

[8] Jackson & Dunn

[9] McGuire

[10] Wright & Goodale

[11] Pigram & Jenkins

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناسایی محدودیت­های گردشگران خارجی در ایران
  2. کمک به برنامه­ریزان، بازاریابان و متولیان گردشگری ایران در جهت اخذ تصمیمات مناسب
  3. شناسایی عوامل اصلی در عدم موفقیت در جذب انبوه گردشگران خارجی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی محدودیت های گردشگران خارجی در ایران  با فرمت ورد