دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری  انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج

1پیوستگی گروه

سطح پیوستگی گروه تأثیر عمده ای بر تصمیمات تعطیلات و تصمیم گیری دارد. در بسیاری از خانواده ها ، فرزندان تصمیم گیری را به والدینشان واگذار می کنند، زیرا به سادگی کودکان یا به آنان اعتماد دارند یا تسلیم اقتدار والدین می شوند.

اتفاق نظر ، از خود گذشتگی و ایثار نیز اغلب روی می دهد . همانطور که توسط این دو مثال متضاد اظهار می گردد: از یک طرف والدین تعطیلات خانواده را برای برنامه های تعطیلات خود فرزندان فدا می کنند و از طرف دیگر والدین از بودنِ زیاد با دوستان به مقصود کاهش بودجه ی تعطیلات خانواده، امتناع می ورزند . در گروه های بسیار یکپارچه ، حتی تصمیم کلی برای رفتن ، زمانی مطرح می گردد که بعضی از اعضا نمی توانند به گروه سفر بپیوندند.

جاذبه ها و تسهیم تجربیات تعطیلات ممکن می باشد بعضی انگیزاننده های مهم برای سفر باشند . اغلب اتفاق می افتد که بعضی افراد در واحد تصمیم گیری بخواهند سایر اعضا از تجربه ی گذشته او از یک واحد تصمیم گیری دیگر بهره برند. این ابتدائاً بر انتخاب مقصد تأثبر می گذارد ، مانند سه مثال زیر:

یک زن بومی فرانسوی دوست دارد که مکان های بسیاری را در فرانسه به شوهرش نشان دهد ، یک مرد جوان بعد از یک سفر مدرسه ای به یونان ممکن می باشد  به والدینش بگوید که شما بایستی حتماً به آن جا بروید ، یک عضو گروه دوستان تجربه اش از تنریف در اسپانیا را زمانیکه از امتیازات جزیره تمجید می کند ، اظهار کند.

اغلب والدین کوشش می کنند که تجربیاتشان را به فرزندانشان به عنوان بخشی از آموزش آن ها ، به آنان تلقین کنند . نوعی از آموزش بین نسلی و انتقال دانش سفر هست: در نتیجه ما کوشش می کنیم ، زیرا آنان فرزندان ما هستند و ما کوشش می کنیم که سبک تعطیلاتمان را به آنان بیاموزیم ؛ اما این کار ساده ای نیست( دکراپ 2006) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش می باشد که آیا فرزندان در فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند یا خیر . اهداف دیگر این پژوهش شامل موارد زیر می باشد :

  • شناخت نوع تأثیر از نظر مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت تأثیر پذیرترین مرحله در مراحل چهار گانه ی تصمیم گیری انتخاب مقصد
  • شناخت موثرترین گروه سنی در مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد
  • شناخت موثر ترین جنس در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری  انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج  با فرمت ورد