دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری  انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج

  1. نوع تصمیم خرید
  2. مرحله ی فرایند تصمیم گیری
  3. ویژگی های خانواده(ونگ و همکاران2003)

احتمال تصمیمات مشترک ویژگی اصلی می باشد که انتخاب های پیش از خرید خانواده را از افراد منفرد متمایز می کند . یک خانواده به گونه نرمال اغلب زمانیکه انتخاب های فراغتی خانواده را انجام می دهند، به عنوان بخش تصمیم گیری اقدام می کند.شواهد بسیاری نشان می دهند که فرزندان قدرت تأثیر قوی بر انتخاب های تعطیلات و سفر خانواده در مقایسه با طیف وسیع محصولات دیگر دارند(لین وو2007 ، جنکینز 1979، دارلی و لیم [1]1986، سوئین یارد و سیم [2]1987، دان1999[3]، مینتل[4] 2003). تأثیر فرزندان هم جنبه های فعال و هم منفعل را پوشش می دهد(لین وو2007 ، منگل برگ1990[5]). تأثیر می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد . لیندستروم ذکر می کند که تأثیر غیر مستقیم کودکان نیز علاوه بر تأثیر مستقیم آن ها بسیار مهم می باشد . حتی زمانیکه کودکان حضور ندارند نیز تأثیر گذارند. والدین تمایلی اساسی برای خوشحال کردن فرزندان دارند، پس اگر آن ها بدانند که فرزندانشان xرا ازy ترجیح می دهند، x را انتخاب می کنند(گرام 2004، گرام و هارتل2004و لیندستروم 2003). پس اتفاق نظری هست   که کودکان حتماً تأثیر قابل ملاحظه ای در خرید های خانواده دارند.

جنکینز 1979گزارش داد که 35-20 درصد از والدین تأثیر فرزندشان را در مقوله ی تعطیلات در انتخاب زمان، مقصد ، اقامت و فعالیت ها، قوی دانسته اند.جنکینز1979، ونگ و همکاران 2003).

در زمینه ی گردشگری لذت و خوشایند فرزند انگیزه ای مهم برای والدین می باشد و همانطور که ریان [6](1992) و جونز و جیموتی[7](2002) ذکر کردند به معنی قدرت تأثیر مستقیم در فرایند های تصمیم گیری می باشد(گرام 2004).

کوچکترین فرزندان با حضور صرفشان و نیاز ها و محدودیت های خاصشان به گونه غیر مستقیم بر تصمیمات والدینشان تآثیر دارند به طوریکه تقاضا ها و و محدودیت های خاص آن ها نسبت به آن چه که خانواده می تواند یا نمی تواند انجام دهد موثر می باشد (هارتل و گرام 2004).

تورنتون و همکاران می نویسند ، رضایت فرزندان به شدت توسط والدین اندازه گیری (رتبه بندی) می گردد و اگر فرزندشان دوست نداشته باشد که از سایتی بازدید کند ، احتمال راضی بودن او کم می باشد. . رایان 1992 نتیجه می گیرد ، فرزندان می توانند به عنوان کاتالیست هایی در ایجاد بازدید از یک جاذبه [یک مقصد تفریحی]در نظر گرفته شوند. این نشان می دهد که کودکان به گونه غیر مستقیم قدرتمندند ، حتی اگر این قدرت کمتر از قدرت تصمیم مستقیم باشد(گرام 2004).تورنتون و همکاران (1997) می نویسند ، تصمیم گیری در زمینه ی تعطیلات یک فرایند پیچیده از مذاکره  میان افراد با قدرت های نامساویِ تأثیر می باشد (گرام 2004).

[1] Darley, Lim

[2]Swinyard, Sim

[3]Don

[4]Mintle

[5] Mangleburg

[6]Ryan

[7]Jones ,Jimoty

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش می باشد که آیا فرزندان در فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند یا خیر . اهداف دیگر این پژوهش شامل موارد زیر می باشد :

  • شناخت نوع تأثیر از نظر مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن
  • شناخت تأثیر پذیرترین مرحله در مراحل چهار گانه ی تصمیم گیری انتخاب مقصد
  • شناخت موثرترین گروه سنی در مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد
  • شناخت موثر ترین جنس در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری  انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج  با فرمت ورد