شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

محاسبه تابع فشرده کلی، ترکیبی از گام های 3 تا 5 ، برای همه نقاط کار منتخب

براساس متغیر های نرمالیزه شده در گام 3،  و نتایج حاصل از مراحل گام 4 و 5 ، ارتباط (28-1) حاصل می گردد:

(28-1)

استراتژی کنترل تابع فشرده را برای یافتن نقطه ای با کمترین مقدار آلودگی و مصرف انرژی ، پیدا می کند. شکل(15-1) تابع فشرده کلی و تابع انرژی نرمالیزه شده و منحنی های آلودگی برای درخواست گشتاور خودرو کهN.m 55 در سرعت 210rad/sec می باشد، نشان می دهد.

با در نظر داشتن منحنی  نرمالیزه شده آلودگی ها ، در هر ثانیه از عملکرد خودرو یک حالت مصالحه هست.

 

در پایان نتایج حاصل از بهینه سازی Baseline (شکل(16-1)) و بهینه سازی تطبیقی (شکل(17-1)) که در حقیقت یک استراتژی زمان واقعی می باشد را برای سیکلهای رانشی مختلف نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word