شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

با در نظر داشتن مقدمه ارائه شده در ابتدای این فصل و ضرورت انجام پایان‌نامه، یکی از سؤالات قابل طرح در طریقه انجام پایان‌نامه”تعین اثر شارژ باتری خودروهای الکتریکی بر طریقه از دست رفتن عمر ترانسفورماتورهای توزیع”می باشد که کیفیت و کمیت این تأثیر بایستی در پایان‌نامه ارائه گردد.

“تعین حداکثر ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی که می­توانند بدون تجاوز نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتورهای توزیع بار خانگی از مقداری معین، از طریق شبکه قدرت شارژ شوند”، از دیگر موارد مطلوب در پایان نامه می باشد که بایستی در راستای انجام پایان‌نامه مشخص گردد.

در ادامه جهت تأمین انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی لازم می باشد”بازه زمانی مناسب و بهینه برای شارژ خودروهای الکتریکی از نظر اثرگذاری بر طریقه از دست رفتن عمر ترانسفورماتورهای توزیع” تعین گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word