عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

محاسبه کل انرژی که بوسیله خودرو مصرف می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استراتژی کنترل انرژی مصرف شده توسط موتور احتراقی و انرژی مصرفی موثر ناشی از باتریها و موتور الکتریکی را بصورت یک انرژی مصرفی کلی ترکیب می کند و این انرژی برای هر ترکیب ممکن از گشتاور های موتور الکتریکی و موتور احتراقی  بهره گیری می گردد. شکل (11-1) مثالی از مجموع انرژی برای یک درخواست گشتاور از خودرو که 100N.m در سرعت 250rad/sec می باشد، را نشان می دهد.

در این حالت در خواست گشتاور توسط ماکزیمم گشتاور موتور الکتریکی که 44.4N.m می باشد، برآورده می گردد و زیرا در نسبت چرخ دنده موتور الکتریکی/ موتور احتراقی (2.25) ضرب می گردد، تمامی گشتاور درخواستی را برآورده می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word